Fagterminologi

Hjem / Arbejdsgrupper / Fagterminologi

Om arbejdsgruppen

Målet er at skabe en fælles ensartet terminologi og forståelse af begreber omkring den siddende stilling. Målgruppen er terapeuter, hjælpemiddelproducenter og -firmaer eller andre med en dybdegående interesse for arbejdet med siddestillingsanalyser. I en beskrivelse af fundene ved en  siddestillingsanalyse er det vigtigt at tage udgangspunkt i den siddende normalstilling til forskel fra den stående normalstilling, som er gængs ved beskrivelse af menneskets anatomi. I dette studie har vi taget  udgangspunkt i den siddende normalstilling i en kørestol.

I materialet gennemgår vi de mest centrale led i forbindelse med definitionen/forståelsen af siddestillingen. Leddene gennemgås ud fra fire hovedpunkter: en anatomisk beskrivelse af knoglestrukturerne i de forskellige led, en beskrivelse af leddenes position i den siddende stilling, leddenes bevægemuligheder med den siddende stilling som udgangspunkt og forskelle i forhold til den anatomiske udgangsstilling (stående stilling). Vi gennemgår udelukkende skeletdele og ikke bløddele.

Vi har i vores arbejde ladet os inspirere af  det sprog og de udtryk, som i forvejen anvendes i de forskellige siddestillingsmiljøer i Danmark. Derfor er der nogle steder anvendt latinske og andre steder danske fagudtryk. Det er disse fagudtryk, som vi anbefaler fremover skal anvendes som det fælles sprog omkring den siddende stilling.

Resultatet af dette studie skal munde ud i et redskab, som kan bruges til netop at skabe et fælles sprog i forbindelse med formidling fx i rapporter og journaler efter siddestillingsanalyser eller andet informationsmateriale. Vores håb er at skabe et bedre grundlag for, at fagpersoner på tværs af Danmark kan dele indsamlede data til brug ved erfaringsdeling, kompetenceudvikling, sparring, forskning og formidling. 

Gruppens medlemmer

Gruppen er aktuelt ikke åben for flere medlemmer

Ikon for arbejdsgruppen fagterminologi

Seneste nyt

I øjeblikket arbejder gruppen med at beslutte det rette udgivelsesformat, illustrationer, publicering og opfølgning