Formålet med ViTSi

Hjem / Formålet med ViTSi
  • At kvalitetsudvikle indsatsen i Danmark for personer med svært nedsat siddeevne eller andre sidderelaterede problematikker.

  • At danne en organisatorisk ramme omkring udvikling og drift af et landsdækkende netværk, der kan bruges til at identificere emner eller temaer, som er særligt væsentlige og relevante for udviklingen på siddestillingsområdet.

  • At medvirke til at sikre at den nyeste viden og evidens omkring emnet ligger til grund for habiliterings- eller rehabiliteringsindsatser. 

Læs om DH’s fokus på habilitering her

  • At udvikle og tage initiativ til relevante mono- eller flerfaglige videns skabende projekter inden for siddestillingsområdet på tværs af sektorer og faglige miljøer. 

  • At udveksle og formidle erfaringer, viden og evidens omkring målgrupper, undersøgelsesmetoder, analyse, tilpasning/fremstilling af sidderelaterede hjælpemidler mv. 

  • At opbygge og udvikle kontakter til relevante studie-, forsknings- og udviklingsmiljøer. 

  • At sikre nytteværdien gennem relevant inddragelse af brugere i forbindelse med projekters gennemførelse.