Hvad kan ViTSi gøre
for dig og din arbejdsplads?

Hjem / Hvad kan ViTSi gøre for dig og din arbejdsplads?

FAGLIG UDVIKLING 

Du får en enestående mulighed for at videreudvikle din faglighed på siddestillingsområdet, sammen med andre fagfolk fra hele landet, der brænder for dette område.

Du har muligheden for at få et netværk, som du kan sparre med, også uden for ViTSi regi. Den udvikling af viden, som sker i ViTSi, kan således anvendes af dig i dit daglige arbejde.

FORMIDLING

I skal efterfølgende som minimum videreformidle jeres resultater til hjemmesiden og på den årlige ViTSi konference. Det kan være i form af oplæg, posters eller anden form, som I vælger. Det kan være en udfordring for nogen at skulle formidle resultater til andre, men det hjælper vi hinanden med i forløbet.

ARBEJDSPLADS

Dit medlemskab af ViTSi er også en fordel for din arbejdsplads, men det er afhængigt af, at du får tid til at deltage i gruppearbejdet. Det betyder, at du får unik tid til fordybelse i et specifikt interesseområde.

Din arbejdsplads får en medarbejder, som er opdateret på den seneste nye viden, som har fået sparringsmuligheder med høj faglighed, en medarbejder som kan metodeudvikle til større glæde for borgeren. De redskaber og den sparring ift. metodeudvikling, konkrete problematikker og viden om, hvordan andre arbejder, som du får i dit arbejde i ViTSi, kommer din arbejdsplads direkte til gode.

Uanset hvor meget erfaring du har, kan du være en vigtig brik i arbejdet med siddestillingsproblematikker i Danmark.