Hvad er ViTSi?

Hjem / Hvad er ViTSi?

Det Videnskabende Tværfaglige Siddestillingsnetværk

IDÉGRUNDLAG 

Netværket baserer sig på en ide om, at læring og udvikling foregår i – og tæt på – praksis. Det er en arbejdsform til skabelse af viden, som vi har hentet inspiration til via www.kora.dk (praksisforskning).

MEDLEMMER 

Alle fagpersoner med kompetencer inden for siddestillingsområdet kan blive medlem, uanset ansættelsesforhold (privat/offentligt), sektortilhørsforhold eller fag som fx ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, tekniker, ingeniør, læge og bandagist).

For at være med i ViTSi er det nødvendigt kontinuerligt eller i perioder at have tid til rådighed, så det kan lade sig gøre at bidrage med konkret at udvikle viden i en arbejdsgruppe. Det er en god idé at tale med sin leder om mulighed for helt eller delvist at bruge arbejdstimer til det. Videns udvikling i et netværk er en fordel både for den enkeltes faglige udvikling og for arbejdspladsen.

 

ORGANISATION 

ViTSi har en styregruppe på 5 medlemmer, som planlægger årets aktiviteter og medvirker til at prioritere aktiviteter og økonomi. 

ViTSi drives administrativt af organisationen UlykkesPatientForeningen – ulykkespatient.dk