Tjekliste til tryksårsudredning

Hjem / Arbejdsgrupper / Tjekliste til tryksårsudredning

Om arbejdsgruppen

Vi har et ønske om at bidrage til tidlig opsporing og indsats på tryksårsområdet i Aarhus Kommune og derefter videregive vores erfaringer til vores kolleger og samarbejdspartnere i og udenfor Aarhus kommune. Der er gennem tiderne lanceret forskellige rapporter/anbefalinger med samme formål, men arbejdsgange/ansvarsfordeling/daglig praksis er typisk ikke beskrevet. Da tidlig opsporing/forebyggelse af tryksår i høj grad er en tværfaglig opgave, er den organisatoriske del en forudsætning, specielt i så stor en kommune som Aarhus. Når det kommer til brug af hjælpemidler, er det desuden vores erfaring, at der alt for ofte ikke tænkes bredere end til siddepuder og madrasser, hvilket står i modsætning til at vi ved, at den hyppigste årsag til tryksårs opståen, specielt i den siddende stilling er, at der er et misforhold imellem borgers behov og funktionsniveau/balance og hjælpemidlernes beskaffenhed. Projektet skal på den lange bane understøtte at der iværksættes en tidligt og tværfaglig indsats, der sikrer at der rettidigt sættes ind med de rette tiltag, så udvikling eller forværring af tryksår forebygges, hos borgere i Aarhus Kommune. 

Dette projekt er første fase, som består i at få systematiseret og beskrevet og opdateret vores egen praksis ift. opsporing af tryksårs årsag/er. 

Gruppens medlemmer

  • Louise Mielche lomi@aarhus.dk
  • Kathrin Lorenzen klo@aarhus.dk
  • Mette Lange Mela@aarhus.dk

Seneste nyt

Vi har lavet et udkast til et tryksårsudredningsskema. Det er foreløbigt afprøvet på 12 borgere i  Aarhus Kommune og rettet til undervejs i processen. Vi modtager gerne konstruktiv kritik, fra de af jer der har lyst til at afprøve det.